شالما روستایی ییلاقی در دل طبیعت بکر و سرسبز دهستان طاسکوه است، جایی که ابر آسمان و خاک زمین، دست دوستی به سوی هم دراز کرده و  فضایی بس بکر و دل انگیز را پدید آورده اند. در این روستای کوچک 102 خانوار ساکن می باشند که این خانوارها از  مردمانی مهمان نواز و بس مهربان تشکیل شده اند. آن ها همواره با روی باز از میهمان های ناخوانده و مسافران استقبال می کنند.  مسیر این ییلاق نیز دیدنی ست. راهی ست که از میدان شهدای ماسال آغاز و از گنذر، طاسکو، سیاه مرد و چند روستای دیگر این جلگه ی کوهپایه ای می گذرد و به شالما می رسد

  • تعداد نفرات : 20 نفر
  • تاریخ شروع: 29 شهریور 1397
  • تاریخ پایان: 30 شهریور 1397
  • وعده های غذا : 2 ناهار 2 شام 2 صبحانه
هزینه هر نفر :
234,000 تومان


حمل و نقل با راهدون


تعداد :