سمانه گلزاده


فارغ التحصیل مدیریت جهانگردی دوره راهنمای ایرانگردی و جهانگردی

محل سکونت رشت
سابقه فعالیت 12 بهمن، 770
متولد 1362-11-19
آدرس گیلان رشت