پرهام یوسفی


پرهام یوسفی هستم متولد 27 آذر 1370 فارق التحصیل رشته مهندسی آب و کشاورزی دوره تورلیدری دیدم و کارت ایران گردی و جهان گردی دارم و تجربه برگزاری تور های گیلان گردی، ایران گردی و جهان گردی هم دارم.

محل سکونت رشت
سابقه فعالیت 11 اسفند، 775
متولد 1370-09-27
آدرس گیلان رشت